Kategoria: Rezyliencja

Rezyliencja to zdolność radzenia sobie z przeciwnościami, przystosowywania się do zmian i szybkiego powrotu do równowagi po napotkanych trudnościach.
Pozwala utrzymać dobre zdrowie psychiczne i emocjonalne w obliczu stresu czy kryzysów. Rezyliencję można kształtować poprzez rozwijanie umiejętności zarządzania stresem, budowanie silnych więzi z innymi ludźmi oraz pielęgnowanie poczucia własnej wartości.