Kategoria: Coaching

Pozytywny coaching to podejście w procesie wspierania rozwoju, które skupia się na wykorzystaniu mocnych stron, osiągnięciach i potencjale klienta, zamiast koncentrować się na jego słabościach czy problemach. Działa na zasadzie wzmocnienia pozytywnych zachowań, aspiracji i emocji, umożliwiając osiąganie wyznaczonych celów oraz długotrwałe zmiany.